Unsere Trainings.

96 Kurse gefunden- Kurse 1 bis 30:

Nr. » Nummer » Titel
1.   EDU218311 .NET Framework Grundlagen
2.   EDU278322 ASP.NET mit C#
3.   EDU278321 ASP.NET mit Visual Basic.NET
4.   EDU219486 ASP.Net MVC Web Applications, Developing (MOC 20486)
5.   EDU218015 Access VBA - Programmierung
6.   EDU218016 Access VBA - Programmierung Aufbau
7.   EDU217011 Android-Entwicklung für Einsteiger
8.   EDU429430 Azure Administrator (MOC AZ-103)
9.   EDU429435 Azure Architect Design (MOC AZ-301)
10.   EDU429434 Azure Architect Technologies (MOC AZ-300)
11.   EDU429436 Azure DevOps Solutions (MOC AZ-400)
12.   EDU429432 Azure Developer (MOC AZ-203)
13.   EDU429425 Azure Fundamentals (MOC 10979)
14.   EDU429437 Azure Fundamentals (MOC AZ-900)
15.   EDU429433 Azure Security Technologies (MOC AZ-500)
16.   EDU419402 Bootcamp Azure Administrator (MOC AZ-103)
17.   EDU419403 Bootcamp Azure Developer (MOC AZ-203)
18.   EDU419404 Bootcamp Azure Solutions Architect (MOC AZ-300, AZ-301)
19.   EDU419401 Bootcamp MCSA Windows Server 2016 (MOC 70-740, 70-741, 70-742 Microsoft Certified Solutions Associate)
20.   EDU419405 Bootcamp Microsoft 365 Enterprise Admin. (MOC MS-100, MS-101)
21.   EDU419407 Bootcamp Microsoft 365 Modern Desktop Administrator (MOC MD-100, MD-101)
22.   EDU419406 Bootcamp Microsoft 365 Security Admin. (MOC MS-500)
23.   EDU219483 C# Programmieren (MOC 20483)
24.   EDU218332 C# Programmierung Aufbau
25.   EDU218331 C# Programmierung Basiswissen
26.   EDU467013 Container Cluster mit Kubernetes und OpenShift
27.   EDU467012 Docker & Kubernetes - Container
28.   EDU468422 Docker in Windows
29.   EDU218017 Excel Makros zur Automatisierung
30.   EDU218012 Excel VBA - Programmierung